Refreshing edge
Image default
Society / Relationships

Transgender, homo, hetero

Steeds meer aandacht gaat uit naar transgenders en dit is goed. In Nederland zeggen we dat we een tolerant land zijn, echter blijkt soms anders uit discriminatie en negatieve uitingen. Natuurlijk is het vaak zo dat een kleine groep het voor de meerderheid verpest en dit zien we ook vaak terug bij racisme op geslacht en/of geaardheid. Lang niet iedereen is er voorstander van, maar zij zouden ook niet direct geweld of verbaal geweld gebruiken wanneer zij homo’s of transgenders zien. Het gaat hierbij vaak om een kleine groep die agressieve uitingen gebruikt tegen deze minderheid in Nederland. Echter kunnen zij zich hierdoor wel bedreigd voelen, minderwaardig, een lager zelfvertrouwen hebben en/ of angst ontwikkelen voor openbare plekken. Dit zou niet moeten kunnen. In Nederland heeft iedereen dezelfde rechten en plichten en zou dit soort wangedrag streng afgekeurd moeten worden. Toch zijn veel mensen bang om in te grijpen wanneer zij zoiets zien. Want wat als ze jou pakken? We zouden met zijn alle op moeten komen voor deze minderheid, net zoals iedere minderheid in Nederland.

Ook binnen de officiële wetgevingen zien we steeds meer gelijkheid ontstaan naar deze groep. Op veel plekken wordt er bijvoorbeeld nagedacht over een publiekelijk toilet voor transgenders. Maar ook zorgverzekeringen worden recht getrokken en gelijk gemaakt aan die van hetero’s. Als je voorheen als transgender in aanmerking wilde komen voor borstvergrotingen, werd dit je best lastig gemaakt. Sommige behandelingen werden al deels vergoed, maar andere behandelingen kwamen vaak geheel voor eigen rekening van de transgender. Het niet vergoeden van dergelijke kosten zouden namelijk geen medische noodzaak zijn. Toch zien en voelen transgenders dit vaak anders. Zij hebben het gevoel dat hun werkelijke identiteit niet klopt met hun biologische identiteit en ervaren het verschil in zorgverzekering daarom als een echte discriminatie en tevens financiële last. Denk je na over een vergroting? Kijk op www.faceland.nl voor meer informatie!

http://www.faceland.nl